O společnostech

Jsme členem obchodní skupiny VISION GROUP 21, která vznikla počátkem roku 2010 a to sloučením společností, které se zabývají výrobou, montáží a investováním do technologií pro využití alternativních zdrojů elektrické energie. Specializujeme se na solární technologie, hydrotechnologie, větrné technologie, technologie pro zpracování biomasy, bioplynové technologie, paroplynové technologie a termické technologie.

Na počátku byla česká společnost VISION SWORD, která vznikla v roce 2000 a od roku 2003 podniká ve stavebnictví se zaměřením na víceúčelové objekty a rekonstrukce čističek odpadních vod, vodních tras a likvidace vodních kalů. V roce 2006 společnost VISION SWORD započala nejdříve spolupráci v rámci výstavby továrny v České Republice se společností HYUNDAI MMC Korea a následně v roce 2009 se společností Hyundai Heavy Industries Korea. V letech 2010 a 2011 společně se svými korejskými partnery vytvořila společnost VISION SWORD skupinu VISION GROUP 21 a zaměřila se na realizaci výstavby technologií vyrábějících elektrickou a tepelnou energii.

Technologie, které využíváme jsou realizovány v mnoha zemích celého světa. Našim strategickým partnerem je zejména společnost Hyundai Heavy Industires Co., LTD Korea, jejíž technologie patří ke světové špičce. V jednotlivých  zemích, kde působíme, se snažíme realizovat projekty a instalovat technologie či technicky se podílet na  realizaci technologií, které přinášejí našim partnerům ochranu životního prostředí, menší závislost na stávajících zdrojích, vyšší účinnost výroby či nižší provozní náklady na výrobu.

Prvotně jsme se zaměřili na segment fotovoltaických technologií, přes malé domovní střešní instalace až po realizaci velkých několika megawattových instalací.  Od roku 2010 se rovněž zabýváme přípravou projektů v dalších segmentech, ať  už se jedná o větrné elektrárny či výrobní technologie využívající biomasu.

V současné době pracujeme na projektech výstavby  bio-termických elektráren v České a Slovenské republice. Dále realizujeme fotovoltaické elektrárny v Srbsku, v Bosně a Hercegovině a také realizujeme střešní instalace pro průmyslové parky a domácnosti ve Švýcarsku a na Kypru.

Naše projekty a realizace v oblasti výroby elektrické energie z alternativních zdrojů v rámci EU přesáhly v letech 2009-2013 přes 80 MW instalovaného výkonu. Skupina VISION GROUP 21 dosáhla v letech 2009 až 2013 celkově obchodního obratu přes 480 milionů EUR. Skupina pracuje pod vedením Hyundai Technology Energy Co.Ltd. Korea a ve spolupráci s Hyundai Heavy Industries Co.Ltd. Korea.

Členové skupiny VISION GROUP 21 pod vedením HYUNDAI jsou:za podpory

Alternative Sources Of Energy animation
Waste Is Energy animation
Depolymerization unit