O kompanijama

Naša kompanija je članica Grupe VISION GROUP 21 koja je osnovana početkom 2010. godine, i to spajanjem kompanija koje se bave proizvodnjom, montažom i ulaganjem u tehnološka postrojenja za korišćenje alternativnih izvora električne energije. U našoj kompaniji specijalizujemo se za solarne tehnologije, hidrotehnologiju, postrojenja za korišćenje energije vetra i obradu biomase, biogasna i parogasna postrojenja i termo tehnologije.

Na početku našeg poslovanja bila je češka kompanija VISION SWORD osnovana 2000. g. koja od 2003. g. posluje u području građevinarstva i specijalizuje se za višenamenske objekte i rekonstrukcije prečistača otpadnih voda, vodenih trasa i zbrinjavanje vodenog mulja. 2006. godine kompanija VISION SWORD uspostavila je saradnju na izgradnji fabrike u Češkoj republici, i to prvo sa kompanijom HYUNDAI MMC Korea, a zatim, 2009. godine sa kompanijom Hyundai Heavy Industries Korea. U godinama 2010. i 2011. kompanija VISION SWORD i njeni korejski partneri osnovali su grupu VISION GROUP 21 koja se bavi izgradnjom postrojenja za proizvodnju električne i toplotne energije.

Tehnologije koje koristimo realizirane su u mnogim zemljama širom sveta. Naš strateški partner je uglavnom kompanija Hyundai Heavy Industries Co., LTD Korea čija tehnološka postrojenja spadaju u vrhunske svetske proizvode. U pojedinačnim zemljama u kojima radimo, trudimo se izvoditi projekte i tehnološka postrojenja odnosno učestvovati zajedno sa našim poslovnim partnerima u tehničkoj realizaciji postrojenja koja doprinose zaštiti životne sredine i koja smanjuju zavisnost od postojećih izvora energija i povećavaju efikasnost proizvodnje odnosno smanjuju operativne troškove proizvodnje.

Na samom početku Kompanija se specijalizovala za fotonaponska postrojenja, od malih kućnih krovnih instalacija sve do izvođenja velikih instalacija od po nekoliko megawata. 2010. godine naša kompanija počela je da se bavi i projektiranjem u drugim područjima kao što su vetroelektrane ili postrojenja za proizvodnju energija iz biomase.

Sada radimo na projektiranju izgradnje bio-termičkih elektrana u Češkoj i Slovačkoj republici. Pored tog gradimo fotonaponske solarne elektrane u Srbiji, Bosni i Hercegovini kao i krovne instalacije za industrijske parkove i domaćinstva u Švicarskoj i na Cipru.

U godinama 2009 -2013 naši projekti u području proizvodnje električne energije iz alternativnih izvora u Evropskoj uniji prekoračili su 80MW instalirane snage. U istom razdoblju, u periodu 2009-2013 Grupa VISION GROUP 21 ostvarila je promet u iznosu 480 miliona Evra. Grupa posluje pod upravom Hyundai Energy Technology Co.Ltd. Korea u saradnji sa Hyundai Heavy Industries Co.Ltd. Korea.

Чланови групе VISION GROUP 21 под вођством Хиундаи су:supported by

Alternative Sources Of Energy animation
Waste Is Energy animation
Depolymerization unit