Solární baterie

Solární baterie – UCHOVÁVÁNÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE

Jedinečnou kombinací se zařízením výroby elektrické energie prostřednictvím alternativních zdrojů je zajištění uchování takto vyrobené elektrické energie pomocí SOLÁRNÍCH BATERIÍ - SB, které jsou součástí naši nabídky jak efektivně využít ele.energii.

Takto vyrobenou energii lze uchovávat v baterii a následně při výpadku ele. proudu, poklesu napětí ji opět zpětně uvolnit do oběhu a spotřebovat. Baterie ovšem nikdy nezůstávají prázdné. Solární baterie SB lze efektivně využít jak v domácnostech, malých firmách, tak i v průmyslových zónách a v odlehlých oblastech, kde není k dispozici síť.

Solární baterie pro feed-in ze záložního napájení

SBRouter je vhodný pro země s výkupem ele.energie na základě tarifních programů, kde se často vyskytují poruchy sítě. Integrovány do jednoho kompaktního celku, krmí SBRouter sluneční energii zpět do sítě, a zároveň zajistí, že baterie zůstane plná. Při výpadku sítě, SBRouter přepne do "režimu ostrov" a plně nabité baterie udrží objekt pod napětím. Žádné další kabely a měniče nejsou potřebné. Stačí pouze připojit solární panely, baterie k zařízení SBRouter a můžete začít šetřit.

Vše lze monitorovat a řídit pomocí připojení k internetu. Webový portál poskytuje podrobné informace o systému (např. výkon, zisk, solární energie).