Podkonstrukcije, konstrukcije, Trackeri

Jedan od osnovnih elemenata neophodnih za besprekoran rad i funkcionisanje elektrana nije samo snaga panela i pretvarača već i ispravno usidrenje panela na slobodnoj površini odnosno na krovovima kuća pomoću čvrstih konstrukcija, podkonstrukcija ili trackera za pozicioniranje – naša kompanija isporučuje i ugrađuje i ove elemente u okviru kompleksne izgradnje energetskih sistema.