Solarni akumulatori

Solarni akumulatori – SKLADIŠTENJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Jedinstveno rešenje za postrojenja za proizvodnju električne energije iz alternativnih izvora predstavlja skladištenje proizvedene električne energije pomoću SOLARNIH AKUMULATORA-SB koji čine sastavni deo naše ponude opreme za efikasno korišćenje električne energije.

Proizvedena električna energija može da bude pohranjena u akumulatoru, s time da ova energija može da bude korišćena kasnije u slučaju prekida isporuke električne energije iz mreže ili pada napona u mreži. Međutim, akumulatori nikada ne ostaju prazni. Solarni akumulatori SB mogu da se koriste u kućanstvima, malim kompanijama kao i u industrijskim zonama i na udaljenim lokacijama koje ne mogu da koriste energiju iz razvodne mreže.

Solarni akumulatori za feed-in iz rezervnih izvora napona

SBRouter prikladan je za upotrebu u zemljama gde se otkup električne energije vrši prema tarifnim programima i gde često dolazi do ispada razvodne mreže. Međusobno povezani akumulatori čine jednu celinu i snabdevaju SBRouter solarnom energijom koja se odvodi natrag u mrežu, i istovremeno osiguravaju da akumulator ostaje stalno napunjen. U slučaju ispada razvodne mreže, SBRouter prelazi u „ostrovski režim" s time da napunjeni akumulatori održavaju predmetni objekat pod naponom. Za ovo rešenje nisu potrebni nikakvi dodatni kablovi niti pretvarači. Dovoljno je samo priključiti solarne panele i akumulatore na SBRouter koji omogućuje uštedu energije.

Ceo sistem može da bude nadziran i upravljan preko Interneta. Web portal pruža detaljne informacije o radu sistema (na primer snaga, ostvarena dobit, solarna energija).