Technologija Syngas

Spaljivanje uglja u elektranama i toplanama negativno utiče na životnu sredinu. Kod spaljivanja uglja u atmosferu se oslobađaju sumpor dioksid, oksidi azota, pepeo i teške toksične i radioaktivne materije. Pomoću tehnologije SYNGAS od uglja mogu da se proizvode čišća goriva, uz povećanje njegove energetske efikasnosti u odnosu na spaljivanje samog uglja. Ovaj tehnološki postupak zasnovan je na termičkoj razgradnji uglja pri temperaturama od 1200-1500°C, uz nastanak gasa koji je očišćen od prašine i sumpora. Očišćeni gas sadrži ugljik monoksid i vodonik i služi kao gorivo u generatorima odnosno kogeneratorima za proizvodnju električne energije, ili eventualno samo kao gorivo za proizvodnju toplote.

Druge prednosti ovog tehnološkog postupka jesu visoka efikasnost rekuperacije, niži troškovi nabavke i kratak rok izgradnje u odnosu na postojeća postrojenja u toplanama i elektranama na ugalj. Potrošnja uglja je veoma niska, oko 1,8 tona uglja na 4MWe. Mogućnost realizacije od 500kWe do 40MWe.