Ενεργειακή χρήση της αποβλήτων

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία ανήκουν σε έναν άνθρωπο ανάλογα με την κρατική υπόσταση 20-32 κιλά πλαστικά απόβλητα ετησίως. Για την παραγωγή 1 τόνου πλαστικών καταναλώνονται 1-3,6 τόνοι πετρελαίου. Μπορούμε δηλ. να πούμε, ότι τα πλαστικά σε οποιαδήποτε μορφή είναι αχρησιμοποίητα στοιχεία της ενέργειας, τα οποία σε περισσότερες περιπτώσεις καταλήγουν στις δημόσιες χωματερές των αποβλήτων, σε παράνομους σκουπιδότοπους ή στη χειρότερη περίπτωση ως καύσιμο οικιακής χρήσης σε συμβατικούς λέβητες ορυκτών καυσίμων. Επίσης διάφορα είδη λυμάτων θεωρούνται ως απόβλητα.

Με την επεξεργασία των πλαστικών, λυμάτων και διάφορων επικίνδυνων απόβλητων παράγεται κυρίως λάδι με υψηλή ενεργειακή απόδοση. Στην τεχνολογία επεξεργασίας των αποβλήτων σχηματίζεται αέριο στάδιο και στερεό στάδιο, αλλά αυτά χρησιμοποιούνται για την βελτίωση του ενεργειακού ισοζυγισμού, ελαχιστοποιείται έτσι η ενεργειακή εξάρτηση της τεχνολογίας στην εξωτερική πηγή ενέργειας που απαιτείται για τη λειτουργία της ίδιας τεχνολογίας. Η ενεργειακή απόδοση του λαδιού που παράγεται είναι από τα 75% έως τα 130 % από τις εισαγωγικές πρώτες ύλες. Η μεγάλη απόδοση 130 % επιτυγχάνεται με τη χρήση των δεξαμενών πετρελαίου, διάφορων λυμάτων, χρησιμοποιημένων λαδιών κλπ. Η ποσότητα του δημιουργημένου αερίου κυμαίνεται γύρω στα 15 %. Το λάδι διέπεται με κλασματική απόσταξη. Με τις ιδιότητές του και τη χημική σύνθεση ανταποκρίνεται στο ΕΑΠ (ελαφρύ αργό πετρέλαιο) και χρησιμοποιείται και ως καύσιμο αυτοκινήτων.

Μπορούν να επεξεργαστούν όλα τα είδη των πλαστικών αποβλήτων, καθώς και λύματα από βαφές ή από βερνίκια που περιέχουν οργανικά διαλυτικά ή άλλες επικίνδυνες ύλες, λειαντικούς πολτούς, διάφορα είδη λαδιών ή ιατρικά απόβλητα.

Η συσκευή σχεδιάζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών και είναι κατάλληλη για Δήμους, Κοινότητες, βιομηχανικές ζώνες κτλ. Πλεονέκτημά της είναι, ότι μπορεί να επεξεργάζεται όλα τα είδη των πλαστικών ανεξάρτητα σε τι κατάσταση βρίσκονται και για τι είδος πρόκειται. Μεταξύ των άλλων πλεονεκτημάτων ανήκει η εξάλειψη των αποβλήτων και δεξαμενών πετρελαίου που βρίσκονται στα πρώην βιομηχανικά κτήρια, τα οποία οι άλλες τεχνολογίες τα εξαλείφουν ακριβά και συνήθως μη οικολογικά.