Μετατροπείς τάσης

Ηλιακοί μετατροπείς SMA

Προμηθεύουμε μετατροπείς της γερμανικής εταιρείας SMA. Οι συγκεκριμένοι μετατροπείς αγγίζουν τον υψηλό βαθμό απόδοσης μέχρι 98%. Η συσκευή είναι κατάλληλη για την ρύθμιση μεσαίας κατηγορίας φωτοβολταϊκών συστημάτων από 15kW έως αρκετών μεγαβάτ συστημάτων. Είναι εξοπλισμένα με το υπό πίεση χυτό αλουμίνιο και συνεπώς μπορούν να εγκατασταθούν όχι μόνο σε εσωτερικούς χώρους αλλά και σε εξωτερικούς κοντά στην περιοχή των γεννητριών. Οι διαφοροποιημένες κατηγορίες απόδοσης εξασφαλίζουν τη μέγιστη ελεύθερη σχεδίαση. Μαζί με τους μετατροπείς παρέχουμε εξαρτήματα που επιτρέπουν την παρακολούθηση ολόκληρου του συστήματος. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα λήψης των λειτουργικών δεδομένων στον υπολογιστή σας ή η online παρακολούθηση της απόδοσης.

Ηλιακοί μετατροπείς SolarMax

Προμηθεύουμε μετατροπείς τάσης της ελβετικής εταιρείας Sputnik Engineering AG. Οι μετατροπείς αυτοί αγγίζουν τον υψηλό βαθμό απόδοσης 98%. Η συσκευή είναι κατάλληλη για την ρύθμιση μεσαίας κατηγορίας φωτοβολταϊκών συστημάτων έως και αρκετών μεγαβάτ συστημάτων. Τον πρώτο κεντρικό μετατροπέα η ελβετική εταιρεία έθεσε σε λειτουργία ήδη το 1992. Υπάρχει η δυνατότητα της διευρυμένης εγγύησης από 2 χρόνια σε 20. Η SolarMax είναι ένα από τα λίγα συστήματα που διαθέτουν σύστημα μεταγωγής, ο οποίος προσφέρει αυξημένη ασφάλεια και τη βέλτιστη λειτουργία με το ψηφιακό επεξεργαστή σήματος (DSP). Μαζί με τους μετατροπείς παρέχουμε εξαρτήματα που επιτρέπουν την παρακολούθηση ολόκληρου του συστήματος. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα λήψης των λειτουργικών δεδομένων στον υπολογιστή σας ή η online παρακολούθηση της απόδοσης.

Αιολικοί μετατροπείς SMA WINDY Boy

Προμηθεύουμε μετατροπείς τάσης της γερμανικής εταιρείας SMA. Οι συγκεκριμένοι μετατροπείς αγγίζουν τον υψηλό βαθμό απόδοσης μέχρι 97%. Η συσκευή είναι κατάλληλη για την ρύθμιση μεσαίας κατηγορίας αιολικών συστημάτων από 18kW έως αρκετών μεγαβάτ συστημάτων. Οι διαφοροποιημένες κατηγορίες απόδοσης εξασφαλίζουν τη μέγιστη ελεύθερη σχεδίαση. Η συσκευή λειτουργεί με εξωτερική θερμοκρασία έως 45ºC και με μέγιστη απόδοση. Μαζί με τους μετατροπείς παρέχουμε εξαρτήματα που επιτρέπουν την παρακολούθηση ολόκληρου του συστήματος. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα λήψης των λειτουργικών δεδομένων στον υπολογιστή σας ή η online παρακολούθηση της απόδοσης.

 

Κατεβάστε το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος

SMC 9000TL / 10000TL / 11000TL
(484 kb)
Windy Boy 3600TL / 5000TL
(516 kb)
SolarMax 330C-SV
(239 kb)