Υδροτεχνολογία

Υδροηλεκτρικοί σταθμοί

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις στον τομέα των κατασκευών και στην παροχή τεχνολογίας για τις μικρές και μεσαίου μεγέθους υδροηλεκτρικούς σταθμούς. Εξασφαλίζουμε την προμήθεια όλων των βασικών τύπων στροβίλων, σύγχρονων και ασύγχρονων γεννητριών.

Τεχνολογία

 

Στρόβιλος Propeller – στρόβιλος τύπου Kaplan, με σταθερές κουτάλες

Ισχύς: 3kW ~ 5,000kW
Κλίση: 2m ~ 25m
Ροή: + 0.2 m3/s

 

Στρόβιλος τύπου Kaplan – στρόβιλος συμπίεσης οριζόντιος, κάθετος

Ισχύς: 3kW ~ 5,000kW
Κλίση: 2m ~ 50m
Ροή: + 0.2 m3/s

 

Στρόβιλος τύπου Francis - στρόβιλος συμπίεσης οριζόντιος, κάθετος

Ισχύς: 50kW ~ 5,000kW
Κλίση: 20m ~ 150m
Ροή: + 0.3 m3/s

 

Ασύγχρονη (επαγωγής) γεννήτρια

Ισχύς: 1kW ~ 5,000kW
Τάση: AC 220V ~ 6.6kV
Συχνότητα: 50Hz, 60Hz
Φάση: 3ø

 

Σύγχρονη γεννήτρια

Ισχύς: 1kW ~ 5,000kW
Τάση: AC 220V ~ 6.6kV
Συχνότητα: 50Hz, 60Hz
Φάση: 3ø