Υποδομή, κατασκευή, Tracker

Ένα από τα θεμέλια της καλής λειτουργίας των σταθμών παραγωγής ενέργειας δεν είναι μόνο η απόδοση των πάνελ και των μετατροπέων, αλλά και η σχεδίαση της κατάλληλης τοποθέτησης των πάνελ σε ανοιχτή περιοχή ή σε στέγες σπιτιών με τη βοήθεια σταθερής δομής, υποδομής ή με την τοποθέτηση των tracker, τα οποία η εταιρεία μας στα πλαίσια της συνολικής κατασκευής προμηθεύει και συναρμολογεί.