Ηλιακή μπαταρία

Ηλιακή μπαταρία – ΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μοναδικός συνδυασμός με τον εξοπλισμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των εναλλακτικών πηγών είναι η διασφάλιση της συντήρησης αυτής της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρησιμοποίηση ΗΛΙΑΚΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ - SB, η οποία αποτελεί μέρος της προσφοράς μας ‘’πώς να χρησιμοποιήσετε αποτελεσματικά την ηλεκτρική ενέργεια‘’.

Παραγόμενη ενέργεια κατά αυτό τον τρόπο μπορεί να αποθηκευτεί στη μπαταρία και στη συνέχεια σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής ενέργειας ή πτώσης της τάσης να επαναχρησιμοποιηθεί εκ νέου για τη λειτουργία. Οι μπαταρίες δεν παραμένουν ποτέ άδειες. Οι ηλιακές μπαταρίες SB μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά σε σπίτια, σε μικρές επιχειρήσεις καθώς σε βιομηχανικές ζώνες και σε απομακρυσμένες περιοχές, όπου δεν υπάρχει δίκτυο.

Ηλιακή μπαταρία για feed-in από εφεδρική τροφοδοσία

Το SBRouter είναι κατάλληλο για χώρες όπου η αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας βασίζεται σε προγράμματα συμβολαίου, όπου συχνά εντοπίζονται σφάλματα στο δίκτυο. Ενσωματώνονται σε μια συμπαγή μονάδα, τροφοδοτεί το SBRouter με ηλιακή ενέργεια πίσω στο δίκτυο, και παράλληλα εξασφαλίζει αν η μπαταρία παραμένει φορτισμένη. Κατά τη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος το SBRouter μεταβαίνει στην "λειτουργία νησί" και την πλήρως φορτισμένη μπαταρία θα διατηρήσει το αντικείμενο υπό ένταση. Δεν χρειάζονται άλλοι μετατροπείς και καλώδια. Απλά συνδέστε τα ηλιακά πάνελ, τη μπαταρία στη συσκευή SBRouter και μπορείτε να ξεκινήσετε την εξοικονόμηση. Όλα μπορούν να παρακολουθούνται και να ελέγχονται μέσω του ιντερνέτ. Η ιστοσελίδα σας παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το σύστημα (π.χ. την ισχύ, το κέρδος, την ηλιακή ενέργεια).