Τεχνολογία Syngas

Η καύση του άνθρακα σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής ή σε σταθμούς θέρμανσης έχει αρνητική επιρροή στο περιβάλλον. Κατά το καύσιμο του άνθρακα ελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα διοξείδιο του άνθρακα, οξείδια αζώτου, ιπτάμενη τέφρα, βαριές τοξικές και ραδιενεργές ύλες. Η τεχνολογία syngas εξασφαλίζει την παραγωγή καθαρότερου καυσίμου από τον άνθρακα και την αύξηση της ενεργειακής του απόδοσης σε αντίθεση από την καύση του ίδιου άνθρακα. Η διαδικασία βασίζεται στη θερμική αποσύνθεση του άνθρακα σε θερμοκρασίες 1200-1500 °C και το προϊόν είναι ένα αέριο απαλλαγμένο από σκόνη και θειάφι.

Το καθαρισμένο αέριο περιέχει μονοξείδιο του άνθρακα και υδρογόνο και χρησιμοποιείται ως καύσιμο σε γεννήτριες ηλεκτρικής ενέργειας ή σε μονάδες συμπαραγωγής, ή ως καύσιμο για την παραγωγή θερμότητας. Ένα άλλο πλεονέκτημα της τεχνολογίας αυτής είναι η υψηλή αποτελεσματικότητα της ανάκτησης, χαμηλότερο κόστος απόκτησης και σύντομος χρόνος κατασκευής σε σύγκριση με τις υπάρχουσες τεχνολογίες στους ανθρακούχους σταθμούς θερμότητας και ηλεκτροπαραγωγής. Η κατανάλωση του άνθρακα είναι πολύ χαμηλή, γύρω στους 1,8 τόνους άνθρακα σε 4 MWe. Δυνατότητα κατασκευής από 500 kWe έως 40 MWe.